Alles is bij onderhoud gebaat, ook je tuin. Wanneer je je tuin niet onderhoudt, zie je binnen de kortste keren door de bomen het bos niet meer. Een jaarlijks terugkerend werk is het snoeien van bomen, struiken en planten.

Snoeien is op zich helemaal niet moeilijk wanneer je het maar op de juiste manier, met het juiste gereedschap en op het meest geschikte tijdstip doet. Wanneer je de volgende tips en aanwijzingen in de gaten houdt, kan er bijna niets misgaan.

Het snoeien van voorjaarsbloeiers (heesters)

Heesters die in het voorjaar bloeien, vormen al in de winter bloemknoppen. Deze voorjaarsbloeiers mogen pas nádat ze zijn uitgebloeid worden gesnoeid. Jaarlijks moet er ongeveer eenderde van het aantal takken laag bij de grond worden weggesnoeid. Zo wordt de heester verjongd en zal daardoor goed blijven bloeien. Voorbeelden van vroegbloeiende heesters zijn sering, boerenjasmijn, brem, forsythia en ribes.

Het snoeien van zomer- en najaarsbloeiers (heesters)

Heesters die in de zomer of vroege herfst bloeien, vormen in het voorjaar nieuwe bloemknoppen op jonge takken. In de winter zitten er uitgebloeide bloemen aan.
Deze heesters mogen in het voorjaar vrij laag boven de grond worden teruggesnoeid. Ze zullen daarna op de jonge scheuten bloeien.
Voorbeelden van zomer- en najaarsbloeiers zijn lavendel, rozen, de vlinderstruik, hortensia Annabelle en hibiscus.

Grote heesters snoeien

Wees terughoudend met het snoeien van grote heesters. Vaak bloeien ze alleen op oude takken en hun karakteristieke vorm ontstaat pas na vele jaren. Verwijder alleen beschadigde takken, takken die in de weg zitten of langs elkaar schuren. Wil je dat de heester compact blijft, knip de tak dan boven een binnenoog af. Wanneer je de tak boven een zogenaamd buitenoog afknipt, zal de heester juist breder worden omdat de tak naar buiten zal groeien.
Voorbeelden van grote heesters zijn magnolia, kornoelje, toverhazelaar en sneeuwbal.

Besdragende heesters snoeien

Heesters die in het najaar met hun bessen pronken, snoei je als volgt.
Knip in het najaar een aantal oude takken vlak boven de grond af. Het volgend voorjaar groeien uit het hart van de struik nieuwe scheuten die je moet laten doorgroeien omdat dit de toekomstige takken zijn dien bessen zullen dragen.
Voorbeelden van besdragende heesters zijn kardinaalsmuts, sneeuwbes en schoonvrucht.

Siergrassen snoeien.

Bij het snoeien van siergrassen wordt een onderscheid gemaakt tussen groenblijvende en niet groenblijvende siergrassen.

Groenblijvende siergrassen kunnen het hele jaar door worden gesnoeid. Ontsierend bruin blad kan worden weggeknipt. Er kan ook voor worden gekozen om de hele plant rigoureus tot op 20 centimeter hoogte af te knippen. Zo wordt er nieuw, fris schot gevormd.

Niet groenblijvend siergras kan vanaf begin maart worden gesnoeid. Tot die tijd hebben ze nog veel sierwaarde. Afhankelijk van het soort kunnen deze grassen tot een hoogte van 10 tot 25 centimeter worden teruggesnoeid.

Bomen snoeien

Bomen, met uitzondering van leibomen, hoeven in principe niet te worden gesnoeid.
Alleen wanneer de boom niet volledig tot wasdom mag komen, kan die worden gesnoeid. Houd hierbij wel het model van de boom in de gaten. Met uitzondering van de zogenaamde ABC-bomen (zie verderop), kunnen bomen, zolang het niet vriest, prima in de winter worden gesnoeid. Zonder blad zijn de takken van de boom ook beter zichtbaar.
Volg bij voorkeur de volgende stappen.

Wanneer je een recht omhooggaande hoofdtak wilt, snoei dan de dubbele kop weg.
Wil je onder een boom kunnen doorlopen, dan kun je de boom opkronen. Snoei hiervoor alle onderste takken tot de gewenste hoogte direct langs de stam weg.
Haal tegen elkaar schurende of elkaar kruisende takken weg om wonden te voorkomen. Zo krijgen schimmels geen kans zich in deze wonden te nestelen en kunnen de boom ook niet verzwakken.
Wanneer je de boom te hoog vindt, kun je maximaal eenderde van de kroon ineens wegsnoeien. Wanneer je meer wegsnoeit, zal de boom hierop reageren door veel snelgroeiende, rechtopstaande takken te maken, het zogenaamde waterlot.

Uitzonderingen

De zogenaamde ABC bomen mogen juist niet worden gesnoeid als ze kaal zijn. De kunnen. In de zomermaanden of laat in de herfst worden gesnoeid, anders zullen ze gaan bloeden (er komt dan sap uit de snijwond). ABC bomen zijn onder andere Acer, Betula en Carpinus. Ook de Juglans (notenboom) mag ’s winters niet worden gesnoeid.

Goed gereedschap

Zoals bij elke klus geldt ook bij snoeien, goed gereedschap is het halve werk.
Investeer dan ook in een goede snoeischaar, een takkenschaar en een boomzaag en maak er een gewoonte van na het snoeien het gereedschap schoon en droog op te bergen.